دسته‌بندی نشده

روند بهبود زخم وفشارهای روانی ناشی از آن + راهکارها

روند بهبود زخم وفشارهای روانی ناشی از آن + راهکارها

مدیریت نیازهای روانی بیماران مبتلا به زخم های مزمن و حاد، یک چالش روزانه برای پرستاران است اما زیاد در ادبیات به این موضوع پرداخته نشده است. شاید بیان و شرح استراتژی های بکار رفته در کمک به بیماران برای مدیریت زخمشان دشوار باشد، اما ۱۲ درصد افراد بعد از…